Velkommen

Foto manipulation af portræt af Jens Peter BregnballeVelkommen til www.lakune.dk - Jens Peter Bregnballes visitkort på internettet. Det er webstedet hvor jeg tillader mig at udfylde lakuner og at eksperimentere, og når man eksperimenterer i denne fatalt risikable verden, så dukker der hele tiden små tilfældige vidunderlige opdagelser op, som man i udgangspunktet ikke ledte efter. De små opdagelser giver ofte anledning til nye løsninger. Her vil mine hovedinteresser, der både er professionelle og private, komme til udtryk.


CURRICULUM: Af hensyn til interesserede arbejdsgivere præsenterer jeg her et curriculum, der er suppleret med bilag fra uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere.  Interesserede er velkomne til at downloade materialet i pdf format.


LITTERATUR: Litteraturen er for mig ikke blot fortællinger, som man tager ned fra boghylden, men er en måde at reflektere og leve livet på. Man kan her finde et udpluk af mine litterære analyser.


GRAFIK: Jeg arbejder rutineret med Photoshop, Illustrator, Indesign, og har en særlig forkærlighed for cascading style sheets og vil i denne afdeling præsentere nogle arbejder.


KOGEBOGEN: Til hverdag og fest står jeg for hovedparten af madlavningen i min familie, og anvender ikke opskrifter slavisk, men plukker fra dem, og komponerer noget ud fra de forhåndenværende råvarer.


KONTAKT: Alle har et kommunikationsbehov, og her finder man alle de relevante muligheder, for at finde mig i verden.

Søgning

G o o g l e TM

ordbog over det danske sprog

– skriver – om:

Lakune, en. [la'ku·n] (tidligere ogs. m. lat. form Lacuna. Langebek.Breve.36). flt. -r. (sv. lakun, no. lakune; fra lat. lacuna; egl. sa. ord som Lagune; især fagl.) tomt rum, manglende parti i et hele, en sammenhængende række; især om manglende parti af en tekst, et manuskript; hul (I.5). Editor er bleven sat i Stand til at fylde adskillige Lacuner, som have været i de forrige Editioner.LTid.1720.Nr.24.2. *Texten, du behandler, lig de gamle | Auctorers Skrifter, som vi Lærde samle, | Ved en Lacune stundom gaaer istaa. Hrz.D.I. 101. At studere det danske Folks hele Følelsesliv igjennem den (dvs.: den danske litteratur) er ikke muligt; dertil har den altfor store Lacuner (Brandes.IV.2: tomme Rum). Brandes.E.9. Det mægtige Materiale viste ikke faa Lakuner. Regnskabets . . Poster gav idelige Gaader at gætte. ORung. VS.67.

http://ordnet.dk/ods/